LINE TIỂU NGẠCH BẰNG TƯỜNG

Ưu điểm: Vận chuyển tất cả các mặt hàng (trừ các mặt hàng quốc cấm), nhận đơn hàng Lô từ 100kg
Nhược điểm: Hàng hóa phụ thuộc tình hình dịch bệnh biên giới, các mặt hàng dễ vỡ phải đóng gỗ, hàng hóa dễ bị móp méo hộp khi không được gia cố cẩn thận
-> đi hàng kho Bằng Tường: Giá vận chuyển rẻ,hàng về nhanh và ổn định quanh năm từ 4 - 6 ngày (có thể nhanh hơn).
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN  TỪ KHO BẰNG TƯỜNG VỀ VIỆT NAM, ÁP DỤNG VỚI HÀNG HÓA NGUYÊN LÔ >100KG